Jolanda Gerbecks

Gegroeid door inspiratie

 

In mijn eigen leven heb ik veel inspirerende leraren ontmoet. Dat begon al op de middelbare school met de geschiedenisleraar die door zijn manier van vertellen de geschiedenis voor mij opende en zo een wereld in mij. Door de jaren heen heb ik inspiratie gezocht en gevonden bij die leraren die hun kennis vanuit hun hart en ervaring met mij deelden en mij zo hebben geïnspireerd dat ook voor anderen te doen.

De inspiratie die ik heb ontvangen heeft mij als mens doen groeien. Ik ben bewuster en completer geworden. Dat gun ik ieder mens.

 

Als overwinnaar uit het trauma komen

 

Naast een voortdurende liefde voor de natuur en de dieren heb ik een leven lang met plezier leren en werken achter de rug. Ik ben in de horeca als kok begonnen en vervolgens in de textiel en de meubelbranche als leidinggevende werkzaam geweest. Na een wereldreis in 1996 heb ik het roer omgegooid en ben ik in de educatieve sector aan het werk gegaan. Sinds 1998 staat mijn bureau De Verandering als onderwijsbureau bij de KvK geregistreerd.

 

Ik kom uit een gebroken gezin en ben als kind getraumatiseerd geraakt door seksueel misbruik. Om uit dit trauma als overwinnaar tevoorschijn te komen heb ik een lange weg afgelegd die zeer de moeite waard bleek. Zodoende ben ik in de geestelijke gezondheidszorg als trainer en hulpverlener terecht gekomen. Hier voel ik mij als een vis in het water.

 

Specialisatie Seksueel Trauma Counsellor

Als ervaringsdeskundige weet ik welke problemen zich op de levensterreinen gaan aftekenen als je met grensoverschrijdend seksueel gedrag te maken hebt gehad. Door op zoek te gaan naar de oplossingen heb ik zelf de nodige therapieën leren kennen en onlangs een gespecialiseerde opleiding gevolgd voor het systemisch loskoppelen van deze giftige verbindingen. Omdat ik zelf de heilzaamheid van dit proces heb mogen ervaren, gun ik dat iedereen die ooit slachtoffer van seksueel geweld is geweest.

 

Specialisatie Spiritueel Counsellor

Een aantal niet te verklaren ervaringen in mijn leven hebben mij de zekerheid gegeven dat er meer is tussen hemel en aarde. Ik ben geen fan van religieuze instituties en dogma’s en volg geen reguliere weg, maar heb mij wel (universitair) verdiept in alle levensbeschouwingen en specifiek in de mystiek.

Het uitgangspunt dat alles onderdeel van een eenheid is, zowel op macro als micro niveau zie ik door de wetenschap steeds vaker bewezen. Alhoewel deze uiterlijke bewijzen kunnen bekrachtigen wat je al weet, gaat het altijd over de eigen innerlijke beleving die de leidraad in je spirituele ervaring is.

Die verbinding met jezelf versterken is dat wat ik met heel veel liefde graag overdraag aan anderen.

 

Voor mij komt het systemisch werken het dichtste bij het beleven van “het krachtenveld” waar we mee verbonden zijn. Mijn vertrouwen dat als de deur eenmaal open staat, de antwoorden gaandeweg komen wordt bevestigd door alle ervaringen, ook van studenten, dat dit zo is.

 

Persoonlijke betrokkenheid en ontwikkeling centraal

Sinds 2005 verzorg ik de opleiding tot Counsellor en Coach bij ACC. Juist in deze sector heb ik het genoegen dat ik medemensen tref, die net als ik andere mensen op geestelijk niveau willen bijstaan. Door mijn studenten te helpen dit steeds beter te kunnen doen draag ik tevens bij aan het herstelproces van hun cliënten.

 

Juist door de informele en persoonlijke sfeer die er binnen de opleiding gegarandeerd wordt ben ik in staat die diepgang te creëren waardoor we als groep elkaar doen groeien.

 

Het is geen zakelijk en informatief proces. Je persoonlijke betrokkenheid en ontwikkeling staat centraal.

 

De wereld wordt niet door de mannen gemaakt, maar in het leven geroepen door de vrouwen

Inspiratiebron: Fatima van Cordoba, een mystica in Andalusië uit de twaalfde eeuw die Ibn Arabi als student had.

Ze inspireert mij vanwege haar hoger ontwikkelde vermogens en haar bescheidenheid.

De grootsheid van Ibn Arabi is mede door haar leiding gemaakt.

 

Zoals Anne Lenox zingt,

Now there was a time when they used to say

That behind every – great man.

There had to be a – great woman.

 

Dit is de waarheid die de vrouwen op de wereld te herkennen hebben. teneinde hun eigen potentieel tot verwerkelijking volledig te kunnen realiseren.

De wereld wordt niet door de mannen gemaakt, maar in het leven geroepen door de vrouwen.

Levensverhaal

Mijn naam is Jolanda Gerbecks, geboren in het ziekenhuis in Heerlen in 1964 op de valreep van het stukgelopen huwelijk van mijn ouders. Als jongste in het gezin van twee zussen en een broer heb ik de eerste vier jaar in stilte kunnen genieten van het alleen zijn thuis met mijn moeder. Na het eerste jaar op de kleuterschool en met de komst van mijn pedoseksuele stiefvader stond mijn leven, totdat hij in 1976 stierf, in het teken van angst. Met 7 jaar overwoog ik zodoende zelfmoord. Daarna begon mijn oorlog tegen de angst, door mij, in eerste instantie buitenshuis, ertegen te gaan verzetten. Nadat ik mijn eerste gevecht tegen een pestkop was begonnen en had gewonnen vond ik fysiek geweld ook een goede optie om angst uit de buurt te houden.

Vooral het vechten tegen jongens die andere meisjes lastigvielen.

Zo werd al vroeg de redder in mij geboren.

 

Met 11 jaar liep ik voor het eerst thuis weg naar mijn oma en vertelde ik haar “het geheim”. Nadat ik met 16 het ouderlijk huis definitief verliet ben ik gaan werken om in mijn eigen noden te kunnen voorzien. Emotioneel verstoord, sociaal onderontwikkeld, maar mentaal bovenmatig ontwikkeld, o.a. door het lezen van heel veel boeken, maakte ik mijn entree in de volwassenen wereld.

Een wereld die ik vanuit mijn ervaringen als kind was gaan veroordelen als onrechtvaardig.

 

Geen wonder dat autoriteitsconflict op autoriteitsconflict volgde. Al helemaal nadat ik met 19 jaar mijn biologische vader had leren kennen en erachter kwam hoeveel waarheid er in de negatieve woorden van mijn moeder over hem schuilde. Hij bleek seksueel getraumatiseerd en was op zijn beurt weer incestpleger. Met die goedgevulde rugzak zat ik dat jaar voor het eerst bij de GGZ, waar ze mij,  na de emotionele intake daar, doorstuurden naar de psychiatrie.

Tijdens een wachttijd van 2 maanden had mijn brein alle traumatische ervaringen opnieuw bekeken en werd ik door de dienstdoende psychiater na de hernieuwde, nu rationele, intake, naar huis gestuurd met de boodschap;

“Zo te horen heb je het aardig op een rijtje en kom je er verder wel zelf uit.”

 

Koren op de molen van een eigenwijze, betweterige en moreel veilig verheven geest.

 

Nadat ik via leidinggevende functies zoveel mogelijk het autoriteitsconflict uit de weg was gegaan werd ik in 1995 toch op de feiten gedrukt, door een afkoopsom te aantrekkelijk om er nee tegen te zeggen. Het werken met wereldlijke autoriteit boven mijn hoofd was blijkbaar geen blijvende combinatie. Ook relationeel gezien had ik al de nodige klappen opgevangen mede door een echtscheiding in 1990 en daaropvolgend door mijn lichaam dat via knobbels in mijn borst liet weten dat het geen garantie gaf op een lang leven.

 

Het werd tijd om het roer om te gooien. Geïnspireerd door de teksten van Rumi, gevonden via een soefi school in 1993 besloot ik na een wereldreis met rugzak het onderwijs in te gaan en startte ik in met de propedeuse religiestudies die ik in 1999 in deeltijd behaalde terwijl ik inmiddels als lerares levensbeschouwing werkzaam was. Toch vond ik pas bij het volwassenen onderwijs mijn thuisbasis toen ik via Anneke van Montfort trainingen bewust communiceren begon te geven. Sindsdien werk ik als freelance trainer in de geestelijke gezondheidszorg en sinds 2005 in samenwerking met de Academie voor Counselling en Coaching In deze laatste periode ben ik zelf doeltreffend kunnen gaan werken aan het opruimen van de ongewenste effecten van het geleden misbruik. Zo heb ik de relatie met mijn moeder kunnen herstellen en leren inzien dat ik mijn familie niet hoef te redden. 

 

De inschattingsfout van de psychiater, zo lang geleden, klonk dan wel erg goed in mijn oren, maar was zeker niet waar. Iedere ervaringsdeskundige weet in retroperspectief dat misbruik in alle levensgebieden resoneert. Als ervaringsdeskundige kan ik stellen dat elk levensgebied ontdaan moet worden van de verkleuring van het geleden misbruik.

Juist wanneer je mentaal doorschiet heb je hulp nodig om het fysieke en emotionele gedeelte weer in harmonie te brengen met de rest.

 

Sinds ik met de ademhalingsoefeningen van het soefisme ben begonnen is het contact met mijn lichaam weer hersteld. De woorden van Rumi en diepgaande spirituele ervaringen hebben mijn gevoel voor eenheid en harmonie versterkt.

De psychodynamische benadering van Jung sloot en sluit aan op het verder bevrijden van het emotionele gedeelte.

De opleiding traumaseksualiteit van Peter John Schouten en Loes Stolker bracht me terug naar de kern.

 

Ik wantrouw nog steeds externe autoriteit en heb onlangs een nieuwe allergie in mijzelf ontdekt. De slachtofferallergie. Ondanks mijn overduidelijk slachtoffer zijn heb ik mijn leven omgevormd tot dat van een overwinnaar. Niets mis mee zou je denken, maar daarmee heb ik dat gedeelte wat wel heeft geleden zodanig tekort gedaan dat ik, op momenten als ik bij de ander de bevroren traumatoestand zie, bij mijzelf van binnen razernij ten opzichte van het (lees hier eigen interne) slachtoffer voel. Net als mijn allergieën tegen moeten en lief zijn me hebben geleerd, weet ik dat het ook hier een kwestie is van de juiste balans vinden.

           

Lief zijn voor die peuter in me en alles wat het kind heeft gedaan om te overleven. Meegaand, conflict vermijdend, vertrouwend of vechtend. Uiteindelijk bleek in contact met het getraumatiseerd kind dat het verdriet onvoldoende (h)erkend was en heb ik daar de ruimte aan gegeven.

Daarmee is mijn slachtofferallergie inmiddels opgelost. 

 

Alles stroomt, alles is in beweging en tegelijkertijd is het wat het is.

Balancerend tussen de dimensies van, acceptatie van en controle over de omstandigheden heb ik leren navigeren in stormachtige wateren.

 

Goed luisteren, uitstekend observeren, zaken met elkaar in verband kunnen brengen en bespreken is wat ik heb geleerd. Als ervaringsdeskundige counselor geef ik de mensen de middelen om hun problematiek om te gaan. Als trainer in de GGZ maak ik hulpverleners attent op de mogelijke dwarsverbindingen zodat ze als niet ervaringsdeskundigen toch kunnen aanvoelen wanneer het een goed idee is om hun cliënt door te sturen of zelf aan het werk te laten gaan.

 

#MeToo

 

Studie gerelateerd

Na het afsluiten van de mavo ben ik na twee jaar avond-havo aan beroeps gerelateerde parttime opleidingen begonnen. Zo heb ik na een PT horeca opleiding tot kok, als leidinggevende het textielbrevet gehaald, vervolgens middel management gedaan, een MBO en HBO opleiding PZ gevolgd, een interne retail- en milieutraining bij IKEA en na mijn propedeuse voor religies te hebben behaald in de GGZ trainingen gevolgd van Strategische Interventie en familieopstellingen tot traumaseksualiteit. Een leven lang leren is me op het lijf geschreven.

 

Die niet formele, altijd voortdurende studie van het Soefisme heeft me persoonlijk het meeste gegeven.

 

Als trainer kan ik mijn trainingen CRKBO geregistreerd met 0% BTW tarief aanbieden. Als Coach en counselor zijn mijn prijzen inkomensafhankelijk.

Vanaf € 65,- per uur (pakket) voor inkomens van minima of studenten tot € 1250,- per maand, tot  circa € 125,- per uur voor kleine bedrijven en draagkrachtige tweeverdieners. Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering zijn niet mogelijk.

 

Mochten er klachten zijn over mijn werkwijze dan hoor ik dat graag van je. In het geval dat we er samen niet uit komen kan via de klachtencommissie een onafhankelijke procedure worden opgestart.