Welkom bij De Verandering

Praktijk voor innerlijke verandering

KVK nummer 14059943

IBAN: NL34 INGB 0004215416 

CRKBO gecertificeerd BTW vrijgesteld


Doel

 

De Verandering is een droom in wording. Een visie over menswaardiger bestaan. Een wens over leven in harmonie met elkaar en de ons omringende natuur. De Verandering staat voor de innerlijke bron, de onder- en bovenstroom in ons bestaan.

 

De Verandering heeft zich tot doel gesteld elkaar en anderen te helpen bij het verbeteren van de manier waarop we persoonlijk en zakelijk communiceren met elkaar, onszelf en onze omgeving. De manier waarop we dit doen is een combinatie van actief experimenteren met concepten uit de theorie, het ervaringsgericht leren en reflectief observeren.

 

Het aanbod en de doelgroepen zijn zeer divers van achtergrond. Door de samenwerkende netwerken zijn we in staat de informatie af te stemmen op het begripsniveau van de deelnemers en kan men vanaf bijna elk gewenst niveau en/of leeftijd (18 - 99 jaar) deelnemen aan diverse trainingen en gebruik maken van Coaching.

 

De Verandering kiest voor een integrale benadering van de mens. Jij Wilt betekent overeenstemming tussen ons lichaam, de ratio, de emotie en de ons omringende werkelijkheid.

 

Innerlijke vrijheid, zelfvertrouwen, bewust kiezen én communiceren zijn de fundamenten welke we door middel van de trainingen en begeleiding aan mensen doorgeven. 

Visie en Missie

 

Iedere mens heeft het recht op innerlijke vrijheid en het verlangen om een uitgebalanceerde en authentieke persoonlijkheid te worden. De Verandering dient als een ervarende en ervaren reisgenoot bij het benaderen van dit doel.

 

Missie

 

Door bewuster met onszelf, anderen en de ons omringende werkelijkheid te communiceren ontstaat er een betere balans en meer harmonie. De functie van De Verandering is vervuld nadat bewuste en effectieve communicatie de doorsnee is geworden. 

Hoe straal jij?

  

Jij staat slagvaardiger in het dagelijkse leven.

 

Je relaties zowel privé als zakelijk zullen meer plezier en vervolgens minder stress opleveren.

 

Je leert jezelf positief te motiveren en leert een methode om je levensdoelen zover als mogelijk te verwezenlijken.

 

Door niet in negatieve denkpatronen te vervallen heb je aanzienlijk meer energie voor positievere bezigheden.

 

Je voelt zichzelf meer gezien als persoon en bent sociaal-vaardiger in je relaties.

 

Je durft op te komen voor je eigen belang terwijl je ook rekening houdt met het belang van de ander.

 

Er is sprake van een betere beheersing van de emoties en van het vrijmaken van onderdrukte emoties.

 

Er ontstaat meer begrip voor het eigen anders zijn alsook het anders zijn van de ander.

 

Het is gemakkelijker om nieuwe contacten te leggen en om emotionele kwesties eenvoudiger bespreekbaar te maken.

 

Je leert beter omgaan met de complexe en multiculturele samenleving om je heen.

  

Je krijgt een beter beeld van je eigen kwaliteiten en kan daardoor bewustere keuzes maken.

Keuzes die je vervolgens dichter bij jouw kernkwaliteiten én de unieke expressie daarvan brengen.