Literatuur

GEBRUIKTE en aanbevolen LITERATUUR o.a.:

 

Reader Systemisch Waarnemen en Handelen www.interaktiel.nl

Erkennen wat er is, Inleiding in het werk met familieopstellingen, Bert Hellinger in gesprek met Gabriele ten Hövel 

Als ik mijn ogen sluit, kan ik je zien, Opstellingen in de verbeelding en in individuele therapie, Een handboek voor de praktijk, Ursula Franke 

Stilte in het midden, Voordrachten en verhalen, Bert Hellinger 

De wijsheid is voortdurend onderweg, Bert Hellinger 

De Helende Kracht van de werkelijkheid, Familieopstellingen en het werk van Bert Hellinger, Wilfried Nelles ISBN 

Natuurwetten, over de betekenis van oerwetten in onze samenleving, Gré Honing-Pauw  www.natuurlijketraining.nl