Spiritueel Counsellor

Je dacht dat je een deeltje was, klein, maar in je is een universum, het grootste. 

Ibn Arabi

 

Inleiding

 

Als hulpverlener kom jij in je praktijk regelmatig in contact met mensen die zingevingsvragen hebben. Meestal zijn deze mensen niet meer actief in een religieuze gemeenschap en weten ze niet waar ze met dit soort vragen terecht kunnen. Er is een besef bij ze aanwezig dat er meer is tussen hemel en aarde en soms hebben ze zelf ervaringen meegemaakt die ze rationeel niet kunnen verklaren. Soms vertellen ze het je, vaak niet. Als ze het durven te vertellen, is de juiste reactie van anderen van enorm belang. Jouw woorden als hulpverlener zijn doorslaggevend. Hoe kun je het vertrouwen zodanig opbouwen dat ze je ook deze spirituele ervaringen kunnen vertellen? Hoe ga je om met ervaringen van mensen die niet rationeel te verklaren zijn? Wat kun jij doen om ze meer houvast en fundament in hun geestelijk leven aan te bieden?

 

Over de opleiding Spiritueel Counsellor

 

Tijdens de opleiding leer je jouw kennis en ervaringen als hulpverlener in te zetten voor mensen met zingevingsvragen. Je leert de thema’s van zingevingsvragen te herkennen en bespreekbaar te maken. Je leert de manieren van spiritueel beleven te herkennen en kunt aan de hand van onderzoek de cliënt zijn eigen en andere wegen tot dit beleven inzichtelijk maken. Er wordt intervisie gegeven over de vragen die voortkomen uit je praktijk en aandacht besteed aan je eigen spirituele ontwikkeling. Je leert hoe je aan de hand van de ervaring van de cliënt gerichte oefeningen in kunt zetten voor de verdere ontwikkeling. De opleiding is ontwikkeld om naast kennis ook een betere voeling te krijgen met deze doelgroep. Ervaringsgericht leren vormt de basis voor de opleiding. Via psychodrama leer je de passende weg of wegen voor je cliënt in beeld te brengen en hun ervaringen een fundament van vertrouwen te geven. Tevens leer je om je cliënten te begeleiden naar een volmondige authentieke persoonlijkheid, waarbij naar het fysieke, mentale en emotionele, ook het spirituele een passende uitdrukkingswijze vindt.

 

Doel opleiding

 

De opleiding geeft je een stevig fundament om mensen met zingevingsvragen te begeleiden naar een gegronde spiritualiteit in hun dagelijks leven. De opleiding heeft ook als doel om de kennis en de methoden van spiritueel beleven bekender te maken en zodoende makkelijker toegankelijk voor mensen met zingevingsvragen.

 

Wat leer ik in deze opleiding?

 

Na afronding van de opleiding Spiritueel Coach en Counsellor kun je:

 

Aan de hand van de effecten spirituele ervaringen gemakkelijker bespreekbaar maken. Inzicht geven in de verschillende wegen naar spiritueel beleven en verklaren van ervaringen. Verschillende methoden inzetten om de innerlijke verbinding met het hogere te versterken. Mensen begeleiden om hun volmondige persoonlijkheid op te bouwen. Intensieve begeleiding bieden bij dit pad, zonder zelf te gaan zweven. Tijdens de opleiding doorloop je ook een persoonlijk ontwikkelingsproces. Om als spiritueel coach en counsellor te kunnen werken is het belangrijk dat je diepgaand inzicht hebt in jouw thema’s en patronen en dat je daar intensief mee hebt gewerkt.  

 

Opleiding voor:

 

De opleiding is bedoeld voor ervaren hulpverleners. Mensen die werkzaam zijn in de GGZ, of maatschappelijke dienstverlening, geestelijk verzorgers, hospice medewerkers, palliatieve zorgverleners, alternatieve hulpverleners en ervaringsdeskundigen in deze sectoren.

 

Examen – theorie en praktijk

 

Tijdens de opleiding werk je aan je portfolio.

In dit portfolio zitten reflectieverslagen, huiswerkopdrachten en verslagen van intervisie en het begeleiden van proefpersonen.

 

Prijs, data en locatie, zie agenda