Systemisch Opstellen

Op aanvraag.

 

De Romeinen speelden dat ze Goden waren, in westers psychodrama vond systemisch werk zijn weg terug in deze maatschappij.

Daaruit volgde het inmiddels klassieke opstellen, zoals vormgegeven door het pionierswerk van Bert Hellinger.

Hierbij breng je  de dynamiek van een systeem in beeld met een basis opstelling.

Bijvoorbeeld met representanten voor vader, moeder en jezelf als kind of de oudere of jongere zussen of broers  en de dynamiek onderling.

Je kunt ook de grotere systemen van de hele familie of gemeenschap en hun werking opstellen .

Zinnen, uitgesproken binnen een ritueel , helpen de oorspronkelijke orde te herstellen.

 

Je kunt ook kiezen voor de benadering van zijn student Frans Rupert, waarbij de innerlijke , soms afgesplitste, delen in beeld en verbinding worden gebracht. Het authentieke, het getraumatiseerde en het compenserende deel  in beeld brengen

 

Tijdens een workshop wordt er  veelal met representanten gewerkt.

Bij individuele opstellingen zijn voorwerpen of vellen papier gebruikelijk.

 

Soms wordt er een hulpvraag ingebracht en wordt deze hulpvraag systemisch in beeld gebracht.

 

Altijd is het resultaat wonderbaarlijk en treffend, soms pas achteraf.

Nieuwe informatie moet dan nog eerst landen.

 

In de workshop Coachen met Archetypen worden de innerlijke oerbeelden van de krijger, tovenaar, minnaar en koning  systemisch in beeld en verbinding gebracht. Kijk voor de reeds geplande workshops in de agenda.

 

 

Een voorbeeld over een eigen opstelling met de innerlijke archetypen vindt je hieronder.

Naast de archetypen is er ook gekozen om uit de transactionele analyse het kind, volwassene en ouder deel in de opstelling tot uitdrukking te laten komen.

 

De druppel in de vijver is zichzelf en toch één met de vijver. 

 

Verslaglegging opstelling van de 4 Archetypen:

De Workshop Coachen met Archetypen begon met een voorstellingsronde, de introductie van enkele basis principes, een meditatieoefening en vervolgens een opstelling in de ruimte met representanten voor deze verschillende aspecten van mijn persoonlijkheid. Dat waren de krijger voor mijn kracht, de Tovenaar voor de out of the box oplossingen, de Minnaar voor mijn drijfveer en geweten en in deze speciale opstelling drie aspecten van het archetype van de Koning.

 

Als mijn leerterrein zie ik het om de verbinding met de eigen interne autoriteit, de heerser, beheerder en  koning te versterken. Een behoefte die ontstaan is mede door een sterk verzet tegen autoriteit en de rigide structuur in mijn jeugd, een verzet ontstaan tegen de wantoestanden van het misbruik in mijn kerngezin. Mijn doel: “Mijn wereld met liefdevolle hand regeren”. De driedeling van de koning bestond uit de elementen visie – actie – structuur. In Transactionele Analyse termen: kind-volwassene-ouder deel.

 

De keuze van de cirkel is gebaseerd op de begrippen Eenheid Gelijkheid en Uniciteit. Het hogere doel: verbinding en optimale samenwerking. Met als hoger nog hoger doel balans tussen de verschillende  aspecten.  Oftewel de pendule van uitersten rondom het centrum te laten bewegen.

De volgorde van de opstelling was krijger eerst, vervolgens de tovenaar, dan de minnaar en de koning op volgorde van kind –volwassen –ouder.

Bovendien wilde ik de krijger met handelende kracht en de kracht van de minnaar in het oog zetten en de tovenaar links en het deel visie van de koning rechts ter ondersteuning van de koning.

 

De eerste verassing voor mij waren de snel vloeiende tranen van de krijger.

De representant was gekozen met het oog haar van mijn krijgerkracht te laten “genieten”. De kracht van kwetsbaarheid kwam het eerst in zicht.

 

EIGEN Reflectie hierover: De verbinding die ik met de krijger voel is sterk en oud. Alsof er honderden veldslagen geweest zijn. Velden doordrenkt met het stromen van pijn en bloed. Vermengd met een innerlijk weten dat de bloederige strijd; in vlees, woord of toon geen zoden aan de dijk zet. Integendeel; het roept “Meer Moord”, door middel van vergelding, gebaseerd op eigen eer en bloedwraak. De krijger zie dit allemaal gezien heeft, ervaart ook de angst en het verdriet van dit lijden tot in het diepste van de ziel. Deze krijgers ziel is oud en versleten en wil dit disfunctionerende patroon van oorlogsvoering doorbreken. Gebieden met zachte hand. De laatste strijd alleen strijden om het werkelijke heilige land, zijn eigen ziel, bevrijdt van schuld en last van broeder- en zustermoord.

 

De herkenning en verbinding van het Kind en de Tovenaar voelde onmiddellijk als natuurlijk, de latere fysieke toenadering in de opstelling ook.

 

Mijn verklaring hiervoor:

Door het misbruiktrauma is mijn magische kind in de bevriezing bewaard gebleven en heeft deze daar heel vroeg kennis met de volwassen tovenaar gemaakt. Die vervolgens de jonge krijger heeft ontwaakt. Ook de zwaarte in het gevoel van het kindsdeel van de Koning ten aanzien van de visie van het ouder Koningsdeel is herkenbaar. De visie “ Een koninkrijk van hemelse vrede op aarde door de balans in de Kracht”, een levens-overschrijdende visie die alleen uitgevoerd kan worden door de volwassen koning en deze visie is te zwaar voor het kind.

Mijn innerlijk kind heeft deze levenstaak vroeg ontmoet en zich ervan afgewend. Wilde deze “structuur” niet, wilde spelen. Mijn volwassen deel brengt de “spelvorm” terug door het middelpunt tussen de ouder en het kind volledig in te nemen. De toenadering tussen de minnaar en de visie –oude koning voelde troostend, bevrijdend, kalmerend. De vaste positie van de op actie gericht volwassen koning familiair. Te bekend een blinde vlek die in de ontwikkeling van de eind opstelling opnieuw aan me wordt getoond.

 

Eindopstelling

De gefixeerde plek van de volwassen koning, in de dynamiek  iets buiten het spel, wordt voor mij in de opstelling aan het eind het duidelijkste.

Terwijl een rationeel deel van mij weet dat het volwassen deel voor de krijger dient te staan, gaat de representant voor Koninklijke visie haar gevoel (mijn gebruikelijke gedragshouding) in deze positie staan.

 

Dat is te dicht in de buurt van het kind, dit kind vindt deze visie te zwaar, stoot de structuur af en wilt spelen.

De volwassen koning met handelende autoriteit gaat zo op de plek van visie en ouderdeel staan, ook een klassiek patroon van mij.

Dan laat ik mijn paternaliserend en beschermend ouderdeel spreken.

 

“Ideale opstelling”:

De Krijger staat met ondersteuning van de tovenaar en de minnaar in de rug. De krijger is gericht op de wensen van de autoriteit van de actieve koning.  De koning steunt aan de rechterkant op de visie van de oudere koning en vormt de verbindende schakel tussen de oude visie en het kind.   Het kind is vrij om te spelen en steunt rechts op de actief handelende volwassene.

 

Tijdens de workshop Coachen met Archetypen is er altijd ruimte voor een deelnemer om deze verschillende aspecten van het innerlijk zijn op te stellen.

Op aanvraag wordt deze dag ook voor jou georganiseerd.

 

Heb je een hulpvraag en wil je die systemisch uitwerken?

Stuur me dan bericht en we zoeken samen naar de beste manier hiervoor.

 

Warme groet, Jolanda