Vrouwengroep Traumaseksuologie

Je hoeft geen slachtoffer van je verleden te blijven.

 

Je bent als kind of jonge volwassene seksueel misbruikt, geïntimideerd, of werkt als hulpverlener regelmatig met seksueel misbruikte mensen.

 

Door #MeToo is duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat het geheim doorbroken wordt. Dat het verwerken en herstellen van seksueel misbruik op jonge leeftijd pas na de erkenning gestart kan worden. Tot die tijd leef je een verdeeld bestaan en reageer je vanuit je trauma op de conflictsituaties in je leven.

 

Autoriteit en relaties worden verzwaard met verwarring, wantrouwen en afstandelijkheid.

Je gaat vastlopen. Je raakt jezelf kwijt.

 

Psychodrama-therapeut Peter John Schouten heeft modellen ontwikkeld waardoor het proces en verwerken van seksueel misbruik over- en inzichtelijk wordt.

 

Jolanda Gerbecks is een professionele, ervaringsdeskundige trainer en hulpverlener, die Module I en II van de opleiding traumaseksuologie heeft doorlopen.

Vanuit mijn ervaring, hoe je de verbindingen los kunt maken, help ik met liefde lotgenoten en hulpverleners voor lotgenoten op weg om het trauma verder te transformeren.

 

Je eigenwaarde groeit, je leert schuld en schaamte los te laten , je eigen autoriteit versterken, beter je grenzen aan te geven, gezondere relaties op te bouwen, je verhaal te vertellen, vrij(er) te worden in je seksualiteit en je innerlijke bron te hervinden. Je leert jouw negatieve gedragspatronen beter herkennen en ze om te buigen naar gedrag wat wel ten voordele van je werkt. Je wordt authentieker en je communicatie met anderen verbetert. Je gaat meer eigenliefde voelen, je ontspant en gaat meer genieten van de mooie dingen in je leven.

 

Zes bijeenkomsten

6 dagen van 10:30 tot 17:00 zie agenda

Aantal deelnemers: minimaal 6 maximaal 10

Plaats: Maastricht of een andere locatie in Zuid Limburg

Prijs € 990,-

Gedeeltelijke vergoeding: Teruggave (gedeeltelijk) via belasting mogelijk.

 

 

Dag 1 Het moment en het verwerkingsproces.

Dag 2 De 6 verbindingen met de dader

Dag 3 De 7 stoelen van agressie 

Dag 4 Losmaken via woordassociatie 

Dag 5 Bedding en behoefte

Dag 6 De 7 stoelen van seksualiteit

 

Meer  inhoudelijke informatie over de opleiding, zie: Module Traumaseksuologie I