Vrouwengroep Traumaseksuologie

Je hoeft geen slachtoffer van je verleden te blijven.

 

Je bent als kind of jonge volwassene seksueel misbruikt, geïntimideerd, of werkt als hulpverlener regelmatig met seksueel misbruikte mensen.

 

Door #MeToo is duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat het geheim doorbroken wordt. Dat het verwerken en herstellen van seksueel misbruik op jonge leeftijd pas na de erkenning gestart kan worden. Tot die tijd leef je een verdeeld bestaan en reageer je vanuit je trauma op de conflictsituaties in je leven.

 

Autoriteit en relaties worden verzwaard met verwarring, wantrouwen en afstandelijkheid.

Je gaat vastlopen. Je raakt jezelf kwijt.

 

Psychodrama-therapeut Peter John Schouten heeft modellen ontwikkeld waardoor het proces en verwerken van seksueel misbruik over- en inzichtelijk wordt.

 

Yvonne Saal en Jolanda Gerbecks zijn beiden professionele, ervaringsdeskundige trainers en hulpverleners, die tevens Module I en II van zijn opleiding traumaseksuologie hebben doorlopen.

Vanuit hun ervaring, hoe je de verbindingen los kunt maken, helpen ze met liefde lotgenoten en hulpverleners voor lotgenoten op weg om het trauma verder te transformeren.

 

Je eigenwaarde groeit, je schuld en schaamte loslaten , je eigen autoriteit versterken, beter je grenzen aangeven, gezondere relaties opbouwen, je verhaal vertellen, vrij(er) worden in je seksualiteit en je innerlijke bron hervinden. Je leert jouw negatieve gedragspatronen beter herkennen en ze om te buigen naar gedrag wat wel ten voordele van je werkt. Je wordt authentieker en je communicatie met anderen verbetert. Je gaat meer eigenliefde voelen, je ontspant en gaat meer genieten van de mooie dingen in je leven.

 

Het vergt veel moed je trauma recht aan te kijken.

Yvonne en Jolanda bieden je de bedding waar je dit in het volste vertrouwen kunt doen. 

 

Zes bijeenkomsten

6 dagen van 10:30 tot 17:00 zie agenda

Aantal deelnemers: minimaal 6 maximaal 10

Plaats: Maastricht

Prijs € 995,-

Gedeeltelijke vergoeding: Teruggave (gedeeltelijk) via belasting mogelijk.

 

 

Dag 1 Het moment en het verwerkingsproces.

Dag 2 De 6 verbindingen met de dader

Dag 3 De 7 stoelen van agressie 

Dag 4 Losmaken via woordassociatie 

Dag 5 Bedding en behoefte

Dag 6 De 7 stoelen van seksualiteit

 

Meer  inhoudelijke informatie over de opleiding, zie: Module Traumaseksuologie I