Literatuur

Literatuurlijst Opleiding Basis Coaching en Counselling

 

Verplichte literatuur:

Deze literatuur is, tenzij anders vermeld, niet inbegrepen in de kosten van de opleiding en dient door de student zelf te worden aangeschaft voor aanvang van de opleiding.

1. Het handboek voor coaching - student version - Alex Engel

2. Inleiding in de counselling (1e druk) - Markus van Alphen

3. Het Groot Coachboek - Sasja Dirkse en Angela Talen

4. Wisselende contacten - Karen Walthuis

 

Aanbevolen literatuur:

Deze boeken zijn optioneel. Ze kunnen worden gelezen ter verdieping van de lesstof en sluiten aan bij de thema’s uit de syllabus.

1. Het Handboek voor Coaching set 3 delen - Alex Engel

2. Karakterstructuren - Carla Bongers

3. Overdracht en tegenoverdracht - Fee van Delft

4. Belemmerende overtuigingen - Richard Buitenhek

5. Werkboek intervisie - Jeroen Hendrikse

6. Helpen bij verlies en verdriet - Manu Keirse

7. Traumasporen - Bessel van der Kolk

8. Verborgen dynamiek van familiebanden - Bert Hellinger

9. Geweldloze communicatie - Marshall Rosenberg

 

Aanbevolen spellen:

Spellen zijn optioneel. Ze kunnen helpen ter verdieping op een thema en als zodanig worden ingezet, maar hoeven niet verplicht te worden aangeschaft voor de opleiding. Onderstaande spellen worden door de ACC aanbevolen, maar de lijst is niet uitputtend. Het is aan de student om te bepalen welke spellen aansluiten bij thema’s waar hij/zij mee werkt. De docent kan hier verder advies over geven.

1. Spel Kootsj

2. Gevoelswereldspel - Peter Gerrickens

3. Spel van verlangens - Peter Gerrickens

4. Relatiespel - Peter Gerrickens

5. Kernkwadrantenspel - Daniel Ofman

6. Opstellen met kaarten - Stefanie Menzel