Trainingen

Counselling en Coaching

In samenwerking met de Academie voor Counselling en Coaching verzorg ik sinds 2005 10 daagse trainingen aan (startende) hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg.

Kijk op de agenda voor de data.

Verbindend Communiceren

De basis van De Verandering ligt in de training Verbindend Communiceren.

 

De theorie en de oefeningen in de training wordt ondersteund vanuit de hedendaagse psychologie. Door middel van de training wordt men bewuster (en daardoor effectiever) tijdens de dagelijkse communicatie. Dit zowel privé als maatschappelijk.

 

De training zelf is een mix van theorie (voedsel voor de gedachten) en oefeningen (voedsel voor het ervaren). Ze is gericht op het verhelderen van interne en externe communicatie, dit mede door het opsporen en veranderen van irrationele denkpatronen.

 

Doordat blokkades opgeruimd worden, ontstaat een vrijere stroom van levensenergie. Deze energie helpt vervolgens de deelnemers tot een beter begrip van en focus op hun eigen kernkwaliteiten.

 

Dit begrip helpt hun vervolgens zich beter te leren verbinden aan de realiteit ten einde hun eigen levensdoelen verdergaand te kunnen verwerkelijken.

Vrouwengroep Trauma counselling

Een training bedoeld voor trainers of hulpverleners in de GGZ of maatschappelijke hulpverlening en ervaringsdeskundigen.

 

Vanuit ervaringsgerichte oefeningen leer je hoe je professioneel hulp kunt bieden aan mannen en vrouwen met (seksueel) misbruik ervaringen.

 

De training volgt de rode lijn van de opleiding Module I en II zoals ik deze zelf heb gevolgd bij het Expertise Centrum Traumaseksuologie in Cothen. 

Meer informatie:......

 

Data en locatie: Agenda

 

Intervisietraining

Deze training is bestemd voor managers en hulpverleners die het professionele werk op een volgend niveau willen tillen. Intervisie is een krachtig instrument waarmee mensen in de werksituatie van elkaar kunnen leren op een open en laagdrempelige wijze. Dit intercollegiale overleg verloopt op een gestructureerde wijze.
 
Bij de introductie van intervisiegroepen kan begeleiding zinvol zijn, vooral wanneer er nog weinig ervaring met het instrument bestaat. Intervisiebegeleiding kan bestaan uit kennismaking met verschillende intervisiemethodieken, evenals het oefenen met communicatieve vaardigheden specifiek gericht op de deelname aan een intervisiegroep.

Intervisiebegeleiding is altijd tijdelijk en is erop gericht om startende of bestaande intervisiegroepen zelfstandig en resultaatgericht te laten functioneren.

Data en locatie: Agenda

 

Persoonlijke Ontwikkeling

Als supervisor, trainer, coach of counselor help ik je de volgende stap te zetten in je persoonlijke ontwikkeling.

  

INDIVIDUELE COACHING
Bij coaching (life -, loopbaan -, executive -, …) kijk ik samen met jou één op één naar de beste manier om je doelen te verwerkelijken en je persoonlijke effectiviteit te vergroten. 

 

INDIVIDUELE COUNSELLING
Bij counseling halen we samen de stenen uit je rugzak van je verleden, zodat je vervolgens op onbezorgde wijze verder op je pad kunt gaan. 

 

SUPERVISIE
Bij supervisie is er sprake van één op één begeleiding. Supervisie is een belangrijk hulpmiddel in alle beroepen waarin naast vakkennis, techniek en vaardigheden de relatie met de cliënt, patiënt of medewerker van belang is.


Een supervisor begeleidt je bij het leren door reflectie op eigen werkervaringen. Jij leert kennis, kunde en betrokkenheid beter af te stemmen op de actuele werksituatie en de concrete vragen van de cliënt, medewerker of patiënt.