Teambuilding

Deze training is bestemd voor managers en hulpverleners die het professionele werk op een volgend niveau willen tillen. Teambuilding met Intervisie is een krachtig instrument waarmee mensen in de werksituatie van elkaar kunnen leren op een open en laagdrempelige wijze. Dit intercollegiale overleg verloopt op een gestructureerde wijze.
 
Bij de introductie van teambuilding-intervisiegroepen kan begeleiding zinvol zijn, vooral wanneer er nog weinig ervaring met het instrument bestaat. Teambuilding-intervisiebegeleiding kan bestaan uit kennismaking met verschillende intervisiemethodieken, evenals het oefenen met teambuilding- en communicatieve vaardigheden specifiek gericht op de deelname aan een groep.

Begeleiding is altijd tijdelijk en is erop gericht om startende of bestaande groepen zelfsturend en resultaatgericht te laten functioneren.

Data en locatie: Agenda