Seksueel Trauma Counsellor

Als hulpverlener kom je in jouw praktijk regelmatig met mensen in aanraking die seksueel misbruikt zijn. Sommigen weten en zeggen het, bij anderen vermoed je dat het zo is. Bij deze mensen heb je vaak het gevoel dat je niet tot de kern van het probleem kunt doordringen of dat je cliënt dissocieert.

 

Slachtoffers van seksueel misbruik hebben vrijwel altijd moeite met autoriteit, ook met die van jou als hulpverlener. Het opbouwen van vertrouwen gaat niet vanzelf. Hoe kun je dit vertrouwen toch opbouwen? Hoe ga je om met slachtoffers van seksueel misbruik? Wat zeg je wanneer en hoe help je ze met het verwerken van zo’n zwaar trauma? Slachtoffers wachten vaak lang voordat zij met hun misbruikervaring naar buiten komen. Als dat dan uiteindelijk gebeurt, is de juiste reactie van anderen van enorm belang. Jouw woorden als hulpverlener zijn doorslaggevend.

 

Over de opleiding Trauma Seksuologie

 

Tijdens de opleiding leer je jouw kennis en vaardigheden als hulpverlener in te zetten voor mensen die seksueel getraumatiseerd zijn. Je leert de signalen van seksueel misbruik te herkennen en bespreekbaar te maken. Je leert de fasen en de taken die bij de verwerking horen herkennen en je kunt aan de hand van psychodrama in iedere fase de juiste hulp bieden aan mannen en vrouwen die seksueel misbruikt zijn. Er wordt intervisie gegeven over de vragen die voortkomen uit je praktijk en aandacht besteed aan je persoonlijke ontwikkeling. Je leert om beter om te gaan met de zwaarte van dit trauma en hoe jij aan de hand van de verwerkingscurve gerichte oefeningen in kunt zetten ten behoeve van het herstel van je cliënt. De opleiding is ontwikkeld om naast kennis ook een betere voeling te krijgen met de doelgroep. Ervaringsgericht leren vormt de basis voor de opleiding. Via psychodrama leer je het moment van traumatisering in beeld te brengen en de valselijke draden van verbinding te verbreken. Tevens leer je om je cliënten te begeleiden bij de wederopbouw van hun authentieke persoonlijkheid.

 

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

 

De opleiding is bedoeld voor ervaren hulpverleners. Mensen die werkzaam zijn in de GGZ of maatschappelijke dienstverlening, geestelijk verzorgers, alternatieve hulpverleners en ervaringsdeskundigen in deze sectoren.

 

Doel van de opleiding

 

De opleiding geeft je een stevig fundament om seksueel getraumatiseerde mensen te begeleiden in het verwerken en loslaten van dit zware trauma. De opleiding heeft ook als doel om de kennis en methoden van hulpverlening voor slachtoffers van seksueel misbruik bekender en zodoende gemakkelijker toegankelijk te maken.

 

Wat leer ik in de opleiding

 

Na afronding van de opleiding Seksueel Trauma Counsellor kun je:

(De gevolgen van) seksueel misbruik gemakkelijker bespreekbaar maken.

Inzicht geven in de verschillende fasen en taken van verwerking en een plan van herstel met je cliënt maken.

Verschillende methodieken inzetten om de valse verbindingen te verbreken.

Mensen begeleiden om hun authentieke persoonlijkheid op te bouwen.

Intensieve begeleiding bieden bij dit trauma zonder zelf overbelast te raken.

Tijdens de opleiding doorloop je ook een persoonlijk ontwikkelingsproces. Om als seksueel trauma coach en counsellor te kunnen werken is het belangrijk dat je diepgaand inzicht hebt in jouw thema’s en patronen en dat je daar intensief mee hebt gewerkt.

 

Opbouw opleiding

 

Deze opleiding is opgebouwd uit 10 lesdagen met de volgende onderwerpen:

Gevolgen van seksueel misbruik herkennen en benoemen

Bedding

Tussentijd (de tijd tussen trauma en het erkennen ervan)

Erkenning

Verwerkingscurve

Vaste verkering met de dader

Het daderdeel zit in je – actief slachtofferschap

Getraumatiseerd deel en authentiek deel

Psychodrama

Systemisch werken

Woordassociatie

Intimiteit

Leegte hanteren

Verdriet beleven

Versneld opnieuw door levensfasen heen

Seksualiteit herontdekken

Vergeven

Betekenis geven

 

Examen – theorie en praktijk

 

Tijdens de opleiding werk je aan je portfolio.

In dit portfolio zitten reflectieverslagen, huiswerkopdrachten en verslagen van intervisie en het begeleiden van proefpersonen.

Klik op het logo van Academie voor Coaching & Counselling om de website te bezoeken